RólunkEgyesületi információk

Állatotthon alapítása és üzemeltetése

Az állatotthon létesüléséig gazdátlan, kóbor állatok befogadása és ideiglenes elhelyezése más állatvédő egyesületnél

Az élővilág, a természet védelmével és az épített környezet változásaival kapcsolatos ellenőrzés és észrevételezés illetékes szerveknél, hatóságok munkájának kiegészítése, előmozdítása

Az ifjúság, állat és természetvédelemre nevelése programok szervezésével

Állat és természetvédelmi szakismeretek propagálása

Megyei, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hasonló törekvésű szervezetekkel, az állam illetékes szerveivel, hogy társadalmi összefogás és állami intézkedések révén az állat és természetvédelem mind kiterjedtebbé, körszerűbbé váljon

A jövő generációk szemléletformálása az élővilág, az épített és természeti értékek védelme érdekében

Ismeretterjesztő tanulmányok, hírlevél megjelentetése, kapcsolattartás más országok hasonló célú szervezeteivel

Kiállítások, bemutatók szervezése

A BENTA-völgye épített és természeti értékeinek felmérése, feltérképezése és védelme

Az illegális hulladéklerakók felderítése és felszámolása

A szelektív hulladékgyűjtés előmozdítása, ösztönzése

A térség potenciális környezeti veszélyforrásainak feltárása, társadalmi kontroll kialakítása

A természet közeli állapotban megmaradt élőhelyek (rétek, kaszálók, mocsárrétek stb.) élővilágának megőrzése, e területek védetté nyilváníttatása

A természet közeli állapotban megmaradt élőhelyek (rétek, kaszálók, mocsárrétek stb.) élővilágának megőrzése, e területek védetté nyilváníttatása

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

Fogyasztóvédelem